امروز چهارشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۱

تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت

بتن ریزی پروژه ساختمان توسعه و عمران یک

بتن ریزی پروژه ساختمانی شرکت توسعه و عمران شهرستان مرودشت

بتن ریزی پروژه ساختمان توسعه و عمران یک

پروژه ساختمان توسعه و عمران یک در تاریخ سوم خرداد سال 1401 با حضور مسئولین شهرستان کلنگ زنی آن انجام و با مصالح خریداری شده در همان روز آغاز به کار نمود و درتاریخ بیست و دوم تیرماه 1401بتن ریزی پروژه توسعه و عمران 1 با حضور مهندس ناظر انجام شد.